Rozkład ważny od 10.03.2018

Łopuszno-Kielce przez Piekoszów
5:10, 5:55, 6:30, 7:00, 7:35, 8:10, 8:30,8:50, 9:30, 10:50, 11:25, 11:45, 12:40, 13:35, 13:55, 14:25, 14:35,14:50, 15:15, 16:10, 17:15, 18:00, 20:15
Sobota
6:10, 7:35, 8:30, 9:30,11:30 ,12:40, 13:35, 15:10, 16:15, 18:00, 20:00
Niedziela
6:10, 8:30, 11:25, 13:35, 16:10, 18:00, 20:00

Kielce-Łopuszno przez Piekoszów
(odjazd z placu przed Dworcem PKP stanowisko nr 3)
6:10, 7:00, 7:20, 8:05, 8:40, 9:35, 10:15, 10:45, 11:25, 12:10, 12:35, 12:55,13:35, 14:20, 14:50, 15:10, 15:30,16:00 ,16:25, 17:10, 17:35,18:15, 19:25, 21:40
Sobota
7:10, 8:30, 9:30, 11:25, 12:35, 14:20,15:30, 16:55, 17:35, 19:15, 20:45
Niedziela
7:10, 9:30, 12:35, 14:50, 17:10, 19:15, 20:45